Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Επικίνδυνα Πρόσθετα Τροφίμων!

Τι είναι τα πρόσθετα τροφίμων; 

Πρόσθετη ύλη τροφίμων είναι μια ουσία (ή μίγμα ουσιών), η οποία προστίθεται στα τρόφιμα σκόπιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και/ή αποθήκευση και έχει ως αποτέλεσμα, ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα, το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών άμεσα ή έμμεσα.

Είναι είτε φυσικές (χρωστική παντζαριών) είτε συνθετικές (χρωστική ινδικοτίνη) ουσίες, που εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς:

1) Οργανοληπτική ποιότητα τροφίμων
Το χρώμα, η οσμή, η γεύση και η συνεκτικότητα ή υφή, είναι παράμετροι σημαντικές για την οργανοληπτική ποιότητα των τροφίμων αλλά είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση. 
Αυτή η υποβάθμιση είναι δυνατόν να διορθωθεί με πρόσθετες ύλες όπως χρωστικές, αρωματικές ενώσεις ή ενισχυτικά γεύσης. 
Η ανάπτυξη ανεπιθύμητων οσμών και γεύσεων που προέρχεται, για παράδειγμα, από την οξείδωση λίπους ή λαδιού, είναι δυνατόν να αποτραπεί με χρήση αντιοξειδωτικών. 
Η υφή των τροφίμων μπορεί να σταθεροποιηθεί με την προσθήκη ανόργανων συστατικών ή πολυζαχαριτών αλλά και με πολλά άλλα μέσα.

2) Διατηρησιμότητα των τροφίμων
Οι τρέχουσες μορφές παραγωγής και διανομής τροφίμων καθώς και η στροφή προς τα τρόφιμα ευκολίας, έχουν αυξήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. 
Η προσθήκη π.χ. συντηρητικού αυξάνει τη διάρκεια συντήρησης του τροφίμου, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.
Τι είναι οι αριθμοί Ε?

Οι αριθμοί E είναι κώδικες για τις πρόσθετες ουσίες τροφίμων. 
Σε κάθε πρόσθετο, αντιστοιχεί ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός και, πριν τον αριθμό, υπάρχει η ένδειξη Ε που δηλώνει ότι έχει εγκριθεί η κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Ε 528.
 Οι κώδικες αυτοί έχουν θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γνωρίζουν και να μπορούν να ελέγξουν οι καταναλωτές ποια πρόσθετα περιλαμβάνουν οι συσκευασμένες τροφές που καταναλώνουν.
 Έτσι τα Ε βρίσκονται συνήθως στις ετικέτες τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αρίθμησης των Ε ακολουθεί τις σταθερές του διεθνούς συστήματος αρίθμησης (INS) όπως καθορίζεται από την επιτροπή "Codex Alimentarius".

Κατηγορίες πρόσθετων
Τα πρόσθετα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με την κύρια λειτουργία τους:

Συντηρητικά: παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων, προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς.

Αντιοξειδωτικά: παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων, προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση (όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος).

Φορείς: χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου τροφίμων χωρίς να μεταβάλουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές επιδράσεις), προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του.

Οξέα: αυξάνουν την οξύτητα των τροφίμων ή/ και τους προσδίδουν όξινη γεύση.

Ρυθμιστές οξύτητας: μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα του τροφίμου.

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων του τροφίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους.

Αντιαφριστικοί παράγοντες: προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αφρού.

Διογκωτικοί παράγοντες: συμβάλλουν στη διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του.

Γαλακτωματοποιητές: επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων φάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο.

Σκληρυντικοί παράγοντες: καθιστούν ή διατηρούν τους ιστούς των φρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος.

Ενισχυτικά γεύσης: ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/ και οσμή του τροφίμου.

Αφριστικοί παράγοντες: επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή στερεό τρόφιμο.

Πηκτωματογόνοι παράγοντες: προσδίδουν σε ένα τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού ενός πηκτώματος.

Υλικά για γλασάρισμα: (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων) προσδίδουν στιλπνότητα ή παρέχουν προστατευτική επικάλυψη, τοποθετούμενα στην εξωτερική επιφάνεια του τροφίμου.

Γαλακτωματοποιητικά άλατα: μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διασπαρμένη μορφή και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιφέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών.

Πυκνωτικά μέσα: αυξάνουν το ιξώδες ενός τροφίμου.

Υγροσκοπικά μέσα: αποτρέπουν την ξήρανση των τροφίμων ή προάγουν τη διάλυση μιας σκόνης σε υδατικό μέσο

Τροποποιημένα άμυλα: λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων αμύλων, μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυματική επεξεργασία και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση.

Αέρια συσκευασίας: τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη.

Προωστικοί παράγοντες: τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου από περιέκτη.

Διογκωτικά αρτοποιίας: αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος ελευθερώνοντας αέριο.

Συμπλοκοποιητές: σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα.

Σταθεροποιητές: επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροφίμου, δηλαδή επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο. 
Περιλαμβάνουν, επίσης, ουσίες που σταθεροποιούν, συντηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροφίμου.

Βελτιωτικό αλεύρων: προστίθενται στο αλεύρι ή στη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους.

Γλυκαντικά: χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν γλυκιά γεύση στα τρόφιμα ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 
Η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης είναι δικαιολογημένη για την παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρη στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων.

Χρωστικές: προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου που έχει χαθεί κατά την επεξεργασία του.


Κατηγορία πρόσθετων και αριθμοί Ε

Χρωστικές ουσίες: Ε 100-199 
Πρόκειται για «μπογιές τροφίμων» που χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους, επειδή δίνουν χρώμα στο τρόφιμο. 
Η προσθήκη χρωστικών δεν επιτρέπεται σε όλα τα τρόφιμα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: παγωτά, γαριδάκια-πατατάκια, αναψυκτικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, τυποποιημένα γλυκά, γρανίτες, ζαχαρωτά, ζελέδες, καραμέλες, έτοιμες τούρτες και κέικ, γλειφιτζούρια, τσίκλες, μαργαρίνες, ταραμά, μουστάρδα, διάφορα ποτά (αποστάγματα, λικέρ, κόκα-κόλα), κοκτέιλ φρούτων, λουκάνικα και ψημένα προϊόντα

Συντηρητικές ουσίες: Ε 200-299 
Χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση των τροφίμων από μικροοργανισμούς και να αυξηθεί ο χρόνος διατήρησής τους. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: μαρμελάδες, κονσέρβες, αναψυκτικά, κρασιά, μπύρες, ζαμπόν, λουκάνικα, κονσερβοποιημένα κρέατα και ψάρια, είδη ζαχαροπλαστικής, κρουασάν, έτοιμα κέικ, μπισκότα, μαργαρίνες, ψωμί για τοστ, σνακς, σαλάτες, ζελέδες, σάλτσες κ.α.

Αντιοξειδωτικές ουσίες: Ε 300-399 
Αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τις αλλοιώσεις στην οσμή και τη γεύση που προκαλούνται από την οξείδωση των τροφίμων και επιμηκύνουν το χρόνο διατήρησής τους. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: μπισκότα, καραμέλες, τσίχλες, πατατάκια, ζελεδάκια, αφυδατωμένα προϊόντα (πατάτες, σκόνη για πουρέ κ.ά.), έτοιμα μίγματα για παρασκευή γλυκισμάτων, φυτικά λίπη και έλαια τηγανίσματος.

Γαλακτωματοποιητές, πηκτικά μέσα και σταθεροποιητές: Ε 400-499 
Συντελούν στη δημιουργία ενός ομοιογενούς μίγματος σε ένα τρόφιμο στο οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερα υλικά. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: παγωτά, σοκολάτες, αναψυκτικά, κρουασάν, έτοιμες τούρτες και κέικ.

Ρυθμιστές οξύτητας: Ε 501-540
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: αναψυκτικά, σοκολάτες, ζαχαρωμένα φρούτα και σε κατεψυγμένα και αφυδατωμένα προϊόντα αυγών.

Ενισχυτικά και βελτιωτικά της γεύσης: Ε 620-640
Είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρόσθετα σε τρόφιμα που προσφέρονται σε καταστήματα γρήγορου φαγητού. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: γαριδάκια-πατατάκια, αλλαντικά, αρτύματα, κονσέρβες, κύβους γεύσης, σακχαρώδη προϊόντα, σάλτσες και σούπες στιγμιαίας παρασκευής, κατεψυγμένα γεύματα με κρέας, φαγητά εστιατορίων κ.α. 

Γλυκαντικές ουσίες: Ε 950-970 
Χρησιμοποιούνται, αντί της ζάχαρης ή της γλυκόζης. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: σε διαιτητικά τρόφιμα, αναψυκτικά-γλυκά-μαρμελάδες-καραμέλες-τσίκλες τύπου Light, σε τρόφιμα για διαβητικούς και τρόφιμα με λίγες θερμίδες, ψημένα προϊόντα, τσίχλες και επιδόρπια ζελατίνης κ.ά

Πόσο ασφαλή είναι τα πρόσθετα; 

Η χρήση των υψηλότερης επικινδυνότητας «συνθετικών» προσθέτων επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα, ενώ η χρήση των «φυσικών» υπόκειται σε λιγότερους περιορισμούς.
 Ένα πρόσθετο μπορεί να επιτρέπεται μέχρι μια καθορισμένη ποσότητα σε ένα τρόφιμο, σε διαφορετική ποσότητα σε άλλο ή να απαγορεύεται πλήρως η προσθήκη του σε κάποιο τρίτο.

Υπάρχουν αρκετές μελέτες και έρευνες για τις βραχυπρόθεσμες, αλλά κυρίως τις μακροπρόθεσμες, πιθανές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. 
Τα «Ε» χρησιμοποιούνται νόμιμα από τους κατασκευαστές, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλα απολύτως ασφαλή για τον οργανισμό. Απλώς «υποθέτουμε» πως δε βλάπτουν άμεσα, εφόσον δεν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες!

Πολλά πρόσθετα έχουν αποσυρθεί οριστικά.
 Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων απαγόρευσε τη χρωστική Ε128 (ερυθρό 2G), η οποία κρίθηκε ύποπτη για καρκινογενέσεις. Σε πολλές χώρες, επιτρέπονται ουσίες που, σε άλλες, είναι απαγορευμένες.
 Όμως, μέχρι ένα πρόσθετο να κριθεί τελεσίδικα επιβλαβές και να αποσυρθεί, έχει ήδη καταναλωθεί για χρόνια. 
Πόσα ακόμα καταναλώνουμε χωρίς επαρκή γνώση για τις συνέπειες στην υγεία μας;

Επιστημονικές έρευνες ενοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσθετα για διάφορες βλάβες της υγείας, σε παιδιά (υπερκινητικότητα, αλλεργίες, άσθμα, ερυθήματα) και σε ενηλίκους (αλλεργίες, άσθμα, κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ταχυσφυγμία, ναυτία, έλκη εντέρου).
 Τα τελευταία χρόνια, με την ευρεία κατανάλωση έτοιμων φαγητών, έχουν παρουσιαστεί εξαιρετικά πολλά καινούρια πρόσθετα και συντηρητικά. 
Κάποια από αυτά ενοχοποιούνται για καρκινογενέσεις, νευρολογικές διαταραχές, καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες ασθένειες.

Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση συντηρητικών και προσθετικών τροφίμων κατά άτομο είναι 4-5 κιλά το χρόνο κατά μέσο όρο. 
Αν και οι αρνητικές επιδράσεις μεμονωμένων πρόσθετων θεωρούνται «γνωστές», κανείς δε γνωρίζει με βεβαιότητα ούτε τις συνέπειες της χρόνιας άθροισής τους στον οργανισμό ούτε με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά.

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/library/table_additives_internet.pdf
Κωδικας τροφίμων και ποτών


Επικίνδυνα Πρόσθετα Τροφίμων

Όλες οι παρακάτω ουσίες αναγράφονται στις συσκευασίεςτροφίμων. 
Περιορίστε τη χρήση αυτών, διαλέγοντας τα προϊόντα που αγοράζετε. 
Θυμηθείτε: ο καταναλωτής αποφασίζει και επιβάλλει τις επιλογές του στον κατασκευαστή τροφίμων.
Σκεφτείτε την υγεία των παιδιών!

Ε100 ακίνδυνο (καραμέλες, γάλα, καφές, τσίχλες, μαργαρίνη)
Ε101 ακίνδυνο
Ε102 επικίνδυνο (μουστάρδα με χρώμα)
Ε103 απαγορευμένο (μουστάρδα)
Ε104 ύποπτο (καραμέλες)
Ε105 απαγορευμένο (καραμέλες, σοκολάτες)
Ε110 επικίνδυνο (τσίχλες, βούτυρο)
Ε111 απαγορευμένο (τσίχλες, γλυκαντικά)
Ε120 επικίνδυνο (βούτυρο, τσίχλες, φρουΐ ζελέ)
Ε121 απαγορευμένο (λεμονάδες)
Ε122 ύποπτο (τσίχλες, παγωτά)
Ε123 πολύ επικίνδυνο (σοκολάτες)
Ε124 επικίνδυνο (ταραμοσαλάτα)
Ε125 απαγορευμένο (πουρές, καφές)
Ε126 απαγορευμένο (σοκολατάκια)
Ε127 επικίνδυνο (κομπόστα, σοκολάτα)
Ε130 απαγορευμένο (καραμέλες)
Ε131 καρκινογόνο προϊόν (σοκολάτες)
Ε132 ακίνδυνο (τσίχλες, ντοματοχυμός)
Ε140 ακίνδυνο (σοκολατάκια)
Ε141 ύποπτο (τσίχλες)
Ε142 καρκινογόνο προϊόν (καραμέλες)
Ε150 ύποπτο (κόκα-κόλα, μπισκότα)
Ε152 απαγορευμένο (κρουασάν)
Ε153 ύποπτο (καραμέλες, τσίχλες)
Ε160 ακίνδυνο (καφές, άνθος αραβοσίτου, τυρί)
Ε161 ακίνδυνο (σοκολάτα)
Ε163 ακίνδυνο (τσίχλες)
Ε170 ακίνδυνο
Ε171 ύποπτο (καραμέλες)
Ε173 ύποπτο
Ε174 ακίνδυνο
Ε175 ακίνδυνο
Ε180 ύποπτο (πορτοκαλάδα)
Ε181 απαγορευμένο
Ε200 ακίνδυνο (ρώσικη σαλάτα)
Ε201 ακίνδυνο (μαγιονέζα, γιαούρτι)
Ε202 ακίνδυνο (σαλάτα, μαρμελάδα)
Ε203 ακίνδυνο
Ε210 καρκινογόνο προϊόν (συντηρητικό μουστάρδας)
Ε211 καρκινογόνο προϊόν (κέτσαπ, βούτυρο)
Ε212 καρκινογόνο προϊόν (τζατζίκι εμπορίου)
Ε213 καρκινογόνο προϊόν (σοκολάτα)
Ε214 καρκινογόνο προϊόν (σοκολάτα)
Ε215 καρκινογόνο προϊόν (κέτσαπ)
Ε217 καρκινογόνο προϊόν (ξηρά σύκα εμπορίου, κόκα-κόλα)
Ε220 καταστροφή βιταμίνης Β12
Ε221 εντερικές ενοχλήσεις (μουστάρδα)
Ε222 εντερικές ενοχλήσεις (μπισκότα)
Ε223 εντερικές ενοχλήσεις (πουρές)
Ε224 εντερικές ενοχλήσεις (σοκολατάκια)
Ε226 εντερικές ενοχλήσεις
Ε230 δερματικές διαταραχές (μανιτάρια)
Ε232 δερματικές διαταραχές
Ε233 δερματικές διαταραχές (κόκα-κόλα)
Ε236 ακίνδυνο
Ε237 ακίνδυνο (έτοιμες ζύμες)
Ε238 ακίνδυνο
Ε239 καρκινογόνο προϊόν
Ε240 ύποπτο
Ε241 ύποπτο (τσάι, έτοιμες σαλάτες)
Ε250 διαταραχές πίεσης (ζαμπόν, καφές)
Ε251 διαταραχές πίεσης (λουκάνικα)
Ε252 διαταραχές πίεσης
Ε260 ακίνδυνο
Ε262 ακίνδυνο
Ε263 ακίνδυνο (πουρές, ελιές, πίτες)
Ε270 ακίνδυνο
Ε280 ακίνδυνο
Ε281 ακίνδυνο (ελιές)
Ε282 ακίνδυνο (κρουασάν, ψωμί)
Ε300 ακίνδυνο (ελιές)
Ε301 ακίνδυνο (ζαμπόν κονσέρβα)
Ε302 ακίνδυνο
Ε303 ακίνδυνο
Ε304 ακίνδυνο (πουρές,τσάι)
Ε305 ακίνδυνο
Ε306 ακίνδυνο
Ε307 ακίνδυνο
Ε308 ακίνδυνο
Ε309 ακίνδυνο (ζαχαρούχο γάλα)
Ε311 έκζεμα
Ε312 έκζεμα
Ε320 χοληστερίνη (τσίχλες, μουστάρδα)
Ε321 χοληστερίνη (μαρμελάδα)
Ε322 ακίνδυνο (σοκοφρέτα, καραμέλες, μαργαρίνη, πουρές, σοκολατάκια)
Ε325 ακίνδυνο (καραμέλες)
Ε326 ακίνδυνο
Ε327 ακίνδυνο (μαρμελάδα)
Ε330 καρκινογόνο προϊόν (μανιτάρια)
Ε331 ακίνδυνο (στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας)
Ε332 ακίνδυνο (σοκολάτα, καραμέλες)
Ε333 ακίνδυνο
Ε334 ακίνδυνο
Ε335 ακίνδυνο
Ε336 ακίνδυνο
Ε337 ακίνδυνο (σοκολατάκια)
Ε338 πεπτική διαταραχή (κόκα-κόλα)
Ε339 πεπτική διαταραχή (στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας)
Ε340 πεπτική διαταραχή (λικέρ)
Ε341 πεπτική διαταραχή (καφές,τυρί)
Ε400 ακίνδυνο(ξύδι)
Ε401 ακίνδυνο (παγωτό, μαρμελάδα, τσάι)
Ε402 ακίνδυνο
Ε403 ακίνδυνο
Ε404 ακίνδυνο
Ε406 ακίνδυνο
Ε407 πεπτική διαταραχή (μουστάρδα, παγωτό, κακάο)
Ε408 ακίνδυνο
Ε410 ακίνδυνο (γάλα)
Ε411 ακίνδυνο
Ε413 ακίνδυνο
Ε414 ακίνδυνο
Ε420 ακίνδυνο
Ε421 ακίνδυνο
Ε422 ακίνδυνο (καραμέλες)
Ε450 πεπτική διαταραχή (πουρές, λουκάνικα, τυρί)
Ε461 πεπτική διαταραχή
Ε462 πεπτική διαταραχή
Ε463 πεπτική διαταραχή
Ε465 πεπτική διαταραχή
Ε466 πεπτική διαταραχή (παγωτό, κρέμες)
Ε471 ακίνδυνο (καραμέλες)
Ε472 ακίνδυνο (φρυγανιές, κρουασάν)
Ε473 ακίνδυνο
Ε474 ακίνδυνο
Ε475 ακίνδυνο
Ε477 ύποπτο (σαλάμι, παριζάκι)
Ε480 ακίνδυνο (ντοματοχυμός)

* Καρκινογόνο = ουσία που μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη καρκινομάτων.
* Απαγορευμένο = από το γαλλικό υπουργείο υγείας.
* Ακίνδυνο = ακίνδυνες ουσίες.
* Ύποπτο = εξετάζονται οι παρενέργειες.
Ε123 πολύ επικίνδυνο ~ απαγορευμένο στις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου