Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΠολλοί αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ιστορικοί κάνουν
συχνά αναφορά στην ουράνια και θεϊκή καταγωγή των Ελλήνων, 
και τη σχέση τους με τους Ολύμπιους.

Όσα κείμενα αναφερόταν πάνω σ' αυτή την πραγματικότητα
έχουν καταστραφεί ή έχουν κρυφθείώστε να σωπάσουν για πάντα.

Ο Πλάτωνας, ο Ησίοδος, ο Πλούταρχος, ο Ισοκράτης, ο Νά-
νος και άλλοι, κάνουν αναφορά στην ουράνια καταγωγή των Ελ-
λήνων. 

Μια τέτοια διαπίστωση ενοχλούσε πολλούς, εχθρούς του
Ελληνισμού, όμως παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες για να
αφανίσουν τα κείμενα αυτά, τούτα διασώθηκαν για να μαρτυρούν
την πορεία των Ελλήνων στο χώρο.

• «Απόγονοι των θεών και παιδιά των θεών» ονομάζονται οι
Έλληνες.
 (Πλάτωνας Τίμαιος 40 β). 

• «Γεννήματα και θρέμματα θεών γεμάτοι αρετές» 
χαρακτηρίζονται οιΈλληνες.
 (Πλάτωνας Τίμαιος 24 d).

• «Είναι φυτά τ' ουρανού οι Έλληνες, και όχι της γης, γιατί στον
ουρανό Βρίσκονται οι ρίζες τους. Τους ανέθρεψε η Αθηνά.» 
(Πλάτωνας Τίμαιος 23 d - e).

• «Οι άνθρωποι ήθελαν ν' ανέβουν στον ουρανό να πολεμήσουν
τους θεούς.»
 (Πως θ' ανέβαιναν και πως θα πολεμούσαν δεν
εξηγεί).
 (Πλάτωνας Συμπόσιο).

• «Θεοί και άνθρωποι έχουν την ίδια καταγωγή».
 (Ησίοδος: Έργα και Ημέρες και Πίνδαρος Ωδή Νεμεονίκου).

• «Απόγονος του μεγάλου Δία ο Βύζας ο Μεγαρεύς».
 (Νόνος). 

Η εγκυρότερη όμως πηγή που δηλώνει την ουράνια κατα-
γωγή των Ελλήνων είναι ο ίδιος ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του καθηγητή Ε. Πρόκου, το 1974,20 
ανακάλυψε χειρόγραφο Ευαγγέλιο, παλαιότερο αυτών που διασώ-
θηκαν σαν κανονικών, στο οποίο ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γρά-
φει για την επίσκεψη των Ελλήνων στον Χριστό: 
«Ήρθε η ώρα για να δοξασθή ο γιος του ανθρώπου» (12-23) και συνεχίζει το κείμενο «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον, ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη» και επειδή η περικοπή αυτή ενοχλούσε τους μισέλληνες ιδρυτές του χριστιανισμού την αφαίρεσαν.
  
Η Ελλάδα από θεϊκή νομοτέλεια, είτε ενοχλεί κάποιους είτε
όχι, είναι η χώρα των σοφών και φωτισμένων Πνευμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου