Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΩΜΑΤΟ;

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;ο Ον είναι Φως Νους, με τον Λόγο-Υιό γεννά τα σώματα τις ψυχές από Φως, μέσα στον χώρο από Φως, και γίνεται Υπάρχων.

ο Μη Ον είναι το σκότος ο Αντινούς, με το Πνεύμα-Υιό γεννά τον χώρο την Ανυπαρξία.

Κάποτε εξω από τα Φωτεινά Πεδία, το σκότος γέννησε μία φύση
και ενώ ακόμη ήταν μισογεννημένη, ανυψώθηκε από τα Φωτεινά Πεδία Άγιος Λόγος πάνω στην σκοτεινή φύση, και από την σκοτεινή φύση ανυψώθηκε το πυρ και πνεύμα.

Η δε ένωση τους επέφερε μία φύση των αντιθέτων σε αρμονία.
(ύπαρξη-ανυπαρξία)
Ο Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων με τον Λόγο του γέννησε έναν Δεύτερο Νου  δημιουργό Ομοούσιο στον Λόγο, αλλά από Πυρ και Πνεύμα με τέλειες ενέργειες των δυνάμεων της Αρμονίας.

ο Δεύτερος Νους με τον Λόγο του ενώθηκε μαζί με τον Πατέρα Νου Θεό,  αφού είναι Ομοούσιοι στον Νου-Λόγο, και περιέκλεισαν στο καθαρό της φύσης δημιούργημα την διπολική φύση σε επτά κύκλους.

Τα ελαφρότερα στοιχεία της διπολικής φύσης βρίσκονται στον εξωτερικό κύκλο, και τα κατωφερή βαρύτερα  στοιχεία στους εσωτερικούς μικρότερους κύκλους.
Και έτσι δημιουργήθηκαν επτά κύκλοι, όπου κάθε κύκλος ξεχωριστά στο καθαρό της φύσης περικλείεται από τον Λόγο, όπως επίσης περικλείει και τις πύλες εσωτερικά που ενώνουν τους επτά κύκλους μεταξύ τους.

Ο Δεύτερος Νους με τον Λόγο έδωσε κίνηση στην νέα δημιουργία των επτά κύκλων, από μια αόριστη αρχή και ένα άπειρο τέλος.

Γέννησε (Υιούς) τους Επτά Διοικητές για να επιφέρει ο κάθε ένας Διοικητής την Αρμονία στους επτά κύκλους.
Επίσης γέννησε μέσα στους κύκλους την Δικαιοσύνη και την Μοίρα, και όλη η διοίκηση ονομάζεται ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

Από την περιστροφή τα κατωφερή στοιχεία δημιούργησαν τον υλικό κόσμο όπως τον ήθελε ο Δεύτερος Νους, και δημιούργησε την ζωή μέσα από ψυχές δίχως τον Λόγο-Νου, ενσαρκώμενες σε σώματα σάρκινα, όντα άλογα δίχως τον Λόγο, με πνεύμα της φύσης διπολικό ως λογική σε αρμονία.

Και ο Πατέρας Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, περιχαρής καθώς ήταν, γέννησε τον Άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του και του έδωσε την εξουσία σε όλα τα δημιουργήματα του.

Και ο Άνθρωπος αφού έζησε και κατανόησε τα Φωτεινά Πεδία, και αφού έγινε κι αυτός δημιουργός στα Φωτεινά Πεδία, και αφού εξουσίαζε την νέα διπολική δημιουργία, θέλησε να διαρρήξει τους κύκλους ώστε να ζήσει μέσα σε αυτούς και να κατανοήσει την δομή τους.

Το θέλημα του έγινε πράξη και αμέσως εισήλθε μέσα στην νέα δημιουργία..
Μόλις διέρρηξε ο Άνθρωπος (θεός) την περιφέρεια και εισήλθε μέσα στην δημιουργία αλλά έξω από τους κύκλους, έγινε από Φως που ήταν, Νους με τέλειες ενέργειες των δυνάμεων της Αρμονίας προερχόμενες εκ του Λόγου του Φωτός, και όμοιος με τον Δεύτερο Νου δημιουργό, Ομοούσιοι, αλλά ο Άνθρωπος παρέμεινε Ουσιωδώς όμοιος με τον Πατέρα Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.

Όταν διέρρηξε τους κύκλους ο Άνθρωπος και εισήλθε μέσα στην διπολική θνητή φύση, το διπολικό Πνεύμα της θνητής φύσης δημιούργησε επτά σώματα ανθρώπων για να γίνει υπάρχων ο άνθρωπος στον δικό της κόσμο, όμοια με την δική της διπολική φύση ένα ανθρώπινο σώμα της θνητής φύσης για κάθε κύκλο.

Ο Δεύτερος Νους με την σειρά του γέννησε επτά ανθρώπινα σώματα ένα για κάθε κύκλο όμοια με την ουσία του Ανθρώπου.
Του έδωσε τις ψυχές που μπορούν να δεχτούν μέσα στο σώμα τους τον Ουσιωδώς Άνθρωπο Νου.

Και έτσι ο Άνθρωπος Νους εισερχόμενος μέσα στους κύκλους έγινε το είδωλο του Αληθινού Ουσιωδώς εαυτού του, αφού πλέον είχε για σώμα αντί τις ψυχές από Φως, τις ψυχές με ενέργεια των τέλειων δυνάμεων της αρμονίας που μένουν ανυπηρέαστες και προστατευμένες από το διπολικό πυρ και πνεύμα της θνητής φύσης.

Και κινούνται οι φέροντας τον Ουσιωδώς Νου ψυχές, στο σύμπαν των επτά κύκλων, και όταν ο Άνθρωπος Νους-ψυχή θελήσει να γίνει υπάρχων μέσα στον κόσμο του θνητού διπολικού πνεύματος της φύσης, ενδύεται το σώμα του πνεύματος της φύσης που ετοίμασε για αυτόν, την σάρκα και το πνεύμα της φύσης ως λογική, και γίνεται στον δικό μας κύκλο ο άνθρωπος της Γης.

Αλλά μόλις ενδύθηκε την σάρκα ο Άνθρωπος Νους έπεσε σε λήθη, και ξέχασε ποιος είναι!

Το Πνεύμα της φύσης θέλει να κρατήσει τον άνθρωπο για πάντα κοντά της, γιατί είναι η ζωή, και κρατώντας την ίδια την Ζωή παγιδευμένη στο δικό της θνητό κόσμο και σώμα που του έδωσε, (την σάρκα), που η σύσταση της είναι από τα κατωφερή στοιχεία την ύλη δίχως τον Λόγο και είναι η γη και τα νερά, μένοντας έτσι εγκλωβισμένη η ψυχή από την λήθη μέσα στην ανυπαρξία.

Το πνεύμα εγκλώβισε τον άνθρωπο στο δίχως τον Λόγο σάρκινο σώμα του σκότους, αφού σκότος είναι η σάρκα που ενδύθηκε ο Ουσιωδώς Άνθρωπος Νους.

Το σάρκινο σώμα που δεν έχει τον Λόγο, με αποκλειστικά στοιχεία του σκότους, έχει και το πνεύμα, το πνεύμα είναι ασώματο, αφού  δεν εκδηλώνει την Ζωή.

Το διπολικό πνεύμα για να κρατήσει για πάντα στην ανυπαρξία τον Ουσιωδώς άνθρωπο, και την ψυχή του που τον μεταφέρει, γέννησε και άλλες δικές της οντότητες σαν τον άνθρωπο με σάρκινο σώμα και πνεύμα, οι οποίες είναι σκοτεινές οντότητες, αφού δεν έχουν τον Ουσιωδώς Νου να τις οδηγεί, και για να κρατήσουν το σώμα τους, χρειάζονται την ζωϊκή ενέργεια των ψυχών που φέρουν τον Ουσιωδώς Νου μέσα τους, την αρνητική ενέργεια, και μπορούν να την λάβουν άφθονη όταν ζουν οι Ουσιωδώς άνθρωποι σε ένα σώμα που παράγει αρνητικά συναισθήματα και αισθήσεις, πόσο δε όταν κυριαρχούν στους ανθρώπους οι σκοτεινές οντότητες και τρέφονται από αυτούς, διατηρώντας τα σκοτεινά σώματα τους, και παράλληλα κρατώντας τις Ανθρώπινες ψυχές για πάντα φυλακισμένες στο σκότος και την ανυπαρξία του πλανήτη Γη, αφού πλέον τις έχουν κάνει ένα με αυτόν τον κόσμο και δίνουν την εξουσία οι Ουσιωδώς ψυχές να τις εξουσιάζουν οι σκοτεινές οντότητες και το πνεύμα.