Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Με ηλεκτρονική ταυτότητα όλα τα κτήρια


Τι προβλέπει το σχέδιο του Προεδρικού ΔιατάγματοςΟλα τα κτήρια - τα χωρίς καθόλου αυθαιρεσίες - εντός προθεσμίας 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτηρίου, θα πρέπει να αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα και να υπαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

 Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται αυθαίρετα και τους επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.

Όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα (ή έχουν ενταχθεί στους νόμους 4014/2011 και 3843/2010), οφείλουν να ολοκληρώσουν την ταυτότητα του κτηρίου σε πέντε χρόνια. 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, τροφοδοτούν αυτομάτως το πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας.

Ειδικά τα κτήρια τα οποία έχουν άδεια μετά την 1.3.2012 (ακολουθούν δηλαδή το νέο νόμο περί δόμησης), θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της ταυτότητας αμέσως με το που θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μέτρου της ταυτότητας.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων και σε εφαρμογή διατάξεων του ν. 3843/2010. Το Π.Δ. τίθεται από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση.

Αφού οριστικοποιηθεί, θα πάει προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και, στη συνέχεια, θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να υλοποιηθεί η υποδομή που είναι αναγκαία και να ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή του. Εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί αρχές 2014.

Η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια, τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτήρια.

 Απαιτείται όμως συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου, είτε σε περίπτωση μεταβίβασης είτε σε περίπτωση έκδοσης έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο. 

Μετά την αρχική συμπλήρωση, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου πρέπει να συμπληρώνεται, ύστερα από έλεγχο, περιοδικά ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτηρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την Ταυτότητα, καθώς θα αποτελούν μέρος του.

Σημαντικό είναι ότι η βάση δεδομένων της Ταυτότητας Κτηρίου θα συνδεθεί με το Κτηματολόγιο, με τη ΔΕΗ ΔΕΗ-0,51% και το υπουργείο Οικονομικών. 
Στις πολυκατοικίες, μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιάξουν την ταυτότητα του κτηρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. 

 Ειδικότερα, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτηρίου και για τον έλεγχο δόμησης, συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους μηχανικούς.
Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδονται: α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτηρίου και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και β) το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) από την ΥΔΟΜ (Υπηρεσία Δόμησης).

Η ενημέρωση της ταυτότητας κτηρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς α) μετά  την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, β) μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.

Συχνότητα ελέγχων
Η περιοδικότητα των ελέγχων της ταυτότητας του κτηρίου γίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς υποχρεωτικά και σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης του κτηρίου, ως εξής: Κάθε 8 έτη για τα κτήρια συνάθροισης κοινού. Κάθε 10 έτη για τις κατοικίες και κάθε 15 έτη για τις αποθήκες και τους σταθμούς  αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση όπου κατά τη συμπλήρωση της ταυτότητας κτηρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθούν ψευδή στοιχεία, επιβάλλεται στο μηχανικό πρόστιμο από 2.000 - 20.000 ευρώ, αλλά και αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 

Πρόστιμα και κυρώσεις για τη μη τήρηση του Π.Δ. θα επιβάλλονται και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ.

Τι περιλαμβάνει
Οικοδομική άδεια
Εγκεκριμένα σχέδια της άδειας
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Σχέδια κατόψεων
Τυχόν αναθεώρηση άδειας 
Εντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης
Εντυπο ελέγχου στατικής μελέτης
Εντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Βίντεο για τις εγκαταστάσεις     

ΤΕΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ - tigoum@naftemporiki.gr

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου